Tidigare valpkullar

Ä-kull

f. 2023

  e. White Coastal Ringleader Star

u. Revären´s Zoe Safira

1+1 trf

 

 

                           Z-kull                                                       Å-kull                                                          

                             f.02019                                                          f. 2020                                                           

                                                               

    e. Sunny-Hill´s Image Of Midnight Sky                          e. Nyans Somebody´s Everything                              

   u. Frenja Fluffy Blue Heaven                                        u. Revären´s Toya Timotei                        

                       3+1 trf  0+1blm                                               1+0 trf  1+0 blm                                  

       

                                  

W-kull                                                    X-kull                                             Y-kull

 f. 2016                                                       f.2017                                               f. 2018      

                                                                             

                                                                     e. Lord Of The  Storm From Ladvika             e. Lundecock's Midnight Express        e. PM Quality´s Best Comforter                                                                                    

                                               u. Revärens Toya Timotei                                u. Revärens Silver Savanna                     u. Revären´s Toya Timotei                                                                          

1+0 blm 0+2 trf                                                  0+3 trf                                                1+0 blm 1+4 trf                           

     

 

        T-kull                                                       U-kull                                                                   V-kull       

     f. 2013                                                        f.2014                                                                  f.2015     

                                                 

    e. Lundecock's Tri Again                                 e. Lundecock's  Heaven Knows                          e. White Coastal Black Storm

                           u. Frenja Keen-Eyed Baby                             u. Frenja Keen-Eyed Baby                                  u. Revärens Silver Savanna                                  

1+0 trf  0+1 blm                                                                2+1 trf  1+1 blm                                     2+1 trf   

 

                                                          Q-kull                                                                 R-kull                                                    S-kull               

                                                                            f. 2010                                                                 f.2011                                                  f.  2012                                

                                                                       

                                                                       e. Windy Peak Willy Wonka                   e. Loclie Star X-Mas Boy                      e. Frenja Unbeatable Blue Charm              

                                                     u. Frenja Keen-Eyed Baby                         u. Revärens Greta Garbo                      u. Revären´s Oshin Odessa       

                                            1+2 trf                                                         1+2 trf                                                  1+1 trf     1+1 blm

                                  

                                    N-kull                                                   O-kull                                             P-kull      

                              f. 2007                                                  f.2009                                            f. 2009

                                                                           

                                                                e. Shellrick´s Knock Out                    e. Shellrick´s Knock Out               e. Shellrick´s Knock Out                     

                                                                 u. Ellisimas Black Elin                     u. Ellisimas Black Elin                u. Revären´s Greta Garbo                      

                                                     1+0 trf                                   0+1 trf     1+0 blm                                      2+0 trf     1+1 blm

                                             

                  L-kull                                                                               M-kullen

               f.2007                                                                                f. 2007 

                                                               

                                                                                    e.  Such DKuch Moorwood Caribbean Blue Treat                e. Shellrick´s On`Stage                                                

                                                                               u Ellisimas Black Elin                                                                u. Ellisimas Blue Afrodite                                      

                 2+0 blm  1+0 trf                                                                              2+3 trf    

                                     

                                  

    J-kullen                                                 K-kullen

       f. 2005                                                 f. 2006

                                        

                                                     e. Such Finuch Shellrick´s O`Boy                 e. SV-05 NORDV-03 SUCH SV-04                       

                                                       u. Revären´s Boarili-Bounty                             Shellrick´s Copy Right                                      

                                                                                                           u. Revären´s Greta Garbo 

                                                               1+1 blm  0+2 trf                                            1+1 blm  1+0 trf                                         

                                      

       G-kullen:                                                                H-kullen                                                        I-kullen     

         f. 2003                                                                 f.2004                                                           f. 2005       

                                                                                                                       

                                   e. Dippersmoor Dafydd                          e. SV-05 NORDV-03 SUCH SV-04                  e. Such Finuch Shellrick´s O`Boy

                       u. Revären´s Boarili-Bounty                    Shellrick´s Copy Right                                  u. Ellisimas Blue Afrodite

                                                               u. Fable´s  sheltie Suprice Sissi                                    

    1+0 blm 2+1 trf                                               1+0  trf  0+1 blm                                                 1+0 blm

                                                                                 

D-kullen                                                     E-kullen                                                              F-kullen

 f. 2001                                                       f. 2001                                                                f. 2003

                                                                                                                       

                             e. Fable´s sheltie Black Felix              e. Multi ch Riabel´s Son Of A Gun                e. Such Finuch Shellrick´s O`Boy 

                     u. Revären´s Buto-Belladonna                 u. Revären´s Boarili-Bounty                       u. Fables Sheltie Suprice Sissi

               1+0 trf   2+0 blm                                       1+1 trf  1+1 blm                                                   1+0 trf                          

                                      

                         A-kullen                                                            B-kullen                                                          C-kullen                  

                   f. 1996                                                               f. 1998                                                                f. 1999   

                                                                                                                            

                                                               e. Sagodalens Alfons Åberg                     e. Carneros El Hassan De Westpark                   e. Such Nuch Thoco´s Buccaner                               

                                        u. Belldancer`s Harmless Surprise                          u. Azta                                                      u. Fables Sheltie Black Dream Frida 

                             2+0 trf 1+2 blm                                        1+0 trf 1+2 blm                                                             3+2 so